Aantrekkelijke, eigenwijze en slimme woningen.

Wij zijn bovendewinkel. We houden van de binnenstad. Daarom maken we van leegstand in en boven winkels graag betaalbare woonruimte. Van casco tot ready to use. Het resultaat? Rendement voor eigenaren en beleggers, betaalbaar woonplezier voor huurders en een beter leefklimaat in de binnenstad.

Onze
werkwijze.

bovendewinkel in beweging tegen leegstand.

Leegstand is achteruitgang. De toenemende leegstand van winkels en onbenutte bovenverdiepingen bieden kansen. 

bovendewinkel woning in beeld.

Wat heeft een bovendewinkel woning te bieden? Wonen op een binnenstedelijk locatie in de betaalbare midden en vrije huursector.

bovendewinkel is een concept van bruningdegoede en dev real estate.

Samen sta je sterk. Deze ervaren partijen hebben de handen ineengeslagen om leegstand in binnenstedelijk gebied terug te dringen.

Quickscan
boven
dewinkel.

Leegstand vraagt om een doordachte aanpak en visie. Tegelijkertijd is het ook een kwestie van doen: Vraag hier je Quickscan aan. 

De binnenstad houdt van bovendewinkel projecten.